Piotr Wiśniewski
Autor: Piotr Wiśniewski
13/01/2017
"Nigdy się nie poddawaj".

Rekord: 12-0

Formuła: MMA

Kategoria wagowa: 70 kg

Klub: Ankos MMA Poznań

O sobie:

  • Uubiona technika/cios: kakato.

  • Pierwszy kontakt z salą treningową: ULKS Opal Kudowa, trening zapaśniczy w wieku 12 lat.

  • Gdybym nie był zawodnikiem, byłbym... leśnikiem lub strażnikiem.

  • Sportowy idol/wzór do naśladowania: z każdego najlepszego zawodnika wyciągam cząstkę

  • Motto życiowe: "Nigdy się nie poddawaj".

  • Walka, którą mogę oglądać bez końca: oglądam wszystkie na bieżąco.

  • Największe pozasportowe marzenie: własna wyspa.